ממיר קבצים

ממיר רוחב פס

From
To

לשניה

סיביות לשנייה (סיביות)
1000000
קילוביט לשנייה (kbit / s)
1000
מגה ביט לשנייה (Mbit / s)
1
ג'יגה ביט לשנייה (Gbit / s)
10-3
טרה ביט לשנייה (Tbit / s)
10-6
קיביביט לשנייה (קיביט / ים)
976,56
Mebibit לשנייה (Mibit / s)
0,95
גיביביט לשנייה (גיביט / ים)
9,31×10-4
טיביט לשנייה (טיביט / ים)
9,09×10-7
בתים לשנייה (B / s)
125000
קילובייט לשנייה (kB / s)
125
מגה-בייט לשנייה (MB / s)
0,13
ג'יגה בייט לשנייה (GB / s)
1,25×10-4
טרה בייט לשנייה (TB / s)
1,25×10-7
קיביבייט לשנייה (KiB / s)
122,07
מביביט לשנייה (MiB / s)
0,12
גיביביט לשנייה (GiB / s)
1,16×10-4
טיביט לשנייה (TiB / s)
1,14×10-7

לשעה

ביט לשעה
3600000000
קילוביט לשעה
3600000
מגה ביט לשעה
3600
ג'יגה ביט לשעה
3,6
טרהביט לשעה
3,6×10-3
קיביביט לשעה
3515625
Mebibit לשעה
3433,23
גיביביט לשעה
3,35
טביביט לשעה
3,27×10-3
בתים לשעה
450000000
קילובייט לשעה
450000
מגה-בייט לשעה
450
גיגה-בייט לשעה
0,45
טרה-בייט לשעה
4,5×10-4
קיביביט לשעה
439453,13
Mebibyte לשעה
429,15
גיביביט לשעה
0,42
טביבייט לשעה
4,09×10-4

ליום

קצת ליום
86400000000
קילוביט ליום
86400000
מגה ביט ליום
86400
ג'יגה ביט ליום
86,4
טרהביט ליום
0,09
קיביביט ליום
84375000
Mebibit ליום
82397,46
גיביביט ליום
80,47
טביביט ליום
0,08
בתים ליום
10800000000
קילובייט ליום
10800000
מגה-בייט ליום
10800
ג'יגה בייט ליום
10,8
טרה-בייט ליום
0,01
קיביביט ליום
10546875
Mebibyte ליום
10299,68
גיביביט ליום
10,06
טביבייט ליום
0,01
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה