ממיר קבצים

ממיר מטען חשמלי

From
To

ננו-קולומב
1000000000
מיקרו-קולומב
1000000
מיליקולומב
1000
קולומב
1
קילוקולומב
10-3
Megacoulomb
10-6

אבוקולומב
0,1
שעה של מיליאמפר
0,28
שעה אמפר
2,78×10-4
פאראדיי
1,04×10-5
סטאטקולומב
2997924580
מטען אלמנטרי
6,24×1018

בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה