ממיר קבצים

ממיר אנרגיה

From
To

מֶטרִי

קוטש
2,78×10-7
MJ
10-6
kJ
10-3
י
1
Ws
1
eV
6,24×1018

בריטי / אמריקאי

מְרוּבָּע
9,48×10-19
תֶרם
9,48×10-9
יחידת תרמיות בריטיות
9,48×10-4
קילו רגל
0,74

אַחֵר

kcal
2,39×10-4
קל
0,24
תרמי
2,39×10-7
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה