ממיר קבצים

ממיר מינונים שווה ערך

From
To

סיברט
1
מיליסיוורט
1000
מיקרוסייבר
1000000

איש שווה ערך לרנטגן
100
מילירם
100000

רדיוגרפיה דנטלית
200000
מינון קרינת רקע אינדיבידואלי לשעה
4347826,09
סמיכות ליבת הכור לאחר אסון צ'רנוביל בשעה
3,33×10-3
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה