ממיר קבצים

ממיר כוח

From
To
ננונווטון
1000000000
מיקרונווטון
1000000
מילינווטון
1000
ניוטון
1
קילוניווטון
10-3
מגניווטון
10-6
ג'יגניווטון
10-9
דיין
100000
פאונדאל
7,23
ג'ול למטר
1
פסקל למר
1
קילופונד
0,1
סטיין
10-3
לָלוּן
2,25×10-4
קילוגרם כוח
0,1
כוח טון
1,02×10-4
כוח פאונד
0,22
כוח טון קצר
1,12×10-4
כוח טון ארוך
10-4
כוח אונקיה
3,6
כוח גרביט
101,97
כוח המיליגרב
101,97
כוח קבר
0,1
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה