ממיר קבצים

ממיר תאורה

From
To

מיקרולוקס
1000000
מילילוקס
1000
לוקס
1
קילולוקס
10-3

לומן למר
1
לומן לסנטימטר מרובע
10-4
נר רגליים
0,09
אוֹרִיָה
10-4
נוקס
1000
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה