ממיר קבצים

ממיר ריקבון רדיואקטיבי

From
To

בקרל
1
קילובקרקל
10-3
מגבקרקל
10-6
גיגאבקקרל
10-9
טרבקקרל
10×10-13

קירי
2,7×10-11
התפרקות לדקה
60
רתרפורד
10-6
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה