ממיר קבצים

ממיר מהירות

From
To

מֶטרִי

קילומטר לשנייה
1
מטר לשנייה
1000
קילומטר לשעה
3600
מילימטר לשנייה
1000000
מיקרומטר לשנייה
1000000000

בריטי / אמריקאי

מייל לשנייה
0,62
מייל לשעה
2236,94
רגל לשנייה
3280,84

נַוָטִי

קשר
1943,85

אַחֵר

מהירות האור
3,34×10-6
מהירות הקול
2,92
הליכה מהירה
588,24
מהירות של חלזון מצוי
1000000
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה