ממיר מינונים נספג

...
...

אפור
1
ג'ולה של קרינה מייננת בקילוגרם חומר אחד
1

רד
100
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.