ממיר מוליכות חשמלית

...
...

ננוסימנס
1000000000
מיקרוסימנים
1000000
מיליסימנס
1000
סימנס
1
קילוסימנס
10-3
מגאסימנס
10-6
ג'יגאסימנס
10-9

Mho
1
אמפר לוולט
1

לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.