ממיר צמיגות דינמי

...
...

סטוקס
6,45
סנטיסוקס
645,16
מטר מרובע לשנייה
6,45×10-4
סנטימטר מרובע לשניה
6,45

מילימטר מרובע לשניה
645,16
רגל מרובע לשנייה
0,01
אינץ' מרובע לשנייה
1
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.