ממיר אחסון נתונים

...
...

קצת
1024
לכרסם
256
קילוביט
1
מגביט
9,77×10-4
ג'יגה ביט
9,54×10-7
טרביט
9,31×10-10
Petabit
9,09×10-13
מוצג
8,88×10-16

בייט
128
קילובייט
0,13
מגה-בייט
1,22×10-4
ג'יגה בייט
1,19×10-7
טרה-בייט
1,16×10-10
פטאבייט
1,14×10-13
Exabyte
1,11×10-16
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.