ממיר שטף אור

...
...

לומן
1
סטראדיאן קנדלה
1
מר לוקס
1
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.