ממיר השראות

...
...

ננוהנרי
1000000000
Microhenry
1000000
מיליניה
1000
הנרי
1
קילוהנרי
10-3
מגהנרי
10-6
ג'יגאהנרי
10-9

אבנרי
1000000000
וובר למאמפר
1

לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.