שטף מגנטי

...
...

Nanoweber
1000000000
מיקרובבר
1000000
Milliweber
1000
וובר
1

וולט שנייה
1
מטר מרובע טסלה
1
מקסוול
100000000
גאוס סנטימטר מרובע
100000000

שטף מגנטי קוונטי
4,84×1014
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.