ממיר כוח

...
...

מטר מיקרונווטון
1000000
מטר מילינווטון
1000
מטר ניוטון
1
מטר קילוניטון
10-3
מטר מגניווטון
10-6
רגל של כח לירה
0,74

סנטימטר פאונד כוח
8,85
כף רגל אונקיה
11,8
סנטימטר כוח אונקיה
141,61
מטר כוח קילוגרם
0,1
מטר קילופונד
0,1
סנטימטר כוח גראם
10197,2

מטר קילוגרם כוח
0,1
כוח קילו ברגל
0,74
סנטימטר קילוגרם כוח
10,2
אינץ 'כוח כוח
141,61
סנטימטר דיין
10000000
לחיצה על ערך הנתונים בצד ימין תעתיק את הנתונים באופן אוטומטי.