ממיר קבצים

ממיר קיבוליות

From
To

פאראד
1
דקאפארד
0,1
הקטופרד
0,01
קילופרד
10-3
מגאפארד
10-6
ג'יגפאראד
10-9
Terafarad
10×10-13
פטפרד
10-15
Exafarad
10-18
זטפרד
10-21
יוטפרד
10-24

Decifarad
10
Centifarad
100
מיליפרד
1000
Microfarad
1000000
ננופרד
1000000000
פיקופרד
1012
פמטופרד
1015
אטופאראד
1018
זפטופרד
1021
יוקטופרד
1024

קולומב לכל וולט
1
עבפרד
10-9
סטטפארד
8,99×1011
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה