ממיר קבצים

ממיר מהירות

From
To

מֶטרִי

מגאפסקל
10-6
בָּר
10-5
קג / סמ ²
1,02×10-5
קילופסקאל
10-3
ההקטופסקאל
0,01
מיליבר
0,01
קג / מר
0,1
פסקל
1

Avoirdupois (ארהב)

קילו-פאונד לאינץ 'מרובע
1,45×10-7
לירה לאינץ 'מרובע
1,45×10-4
קילו למטר מרובע
0,02

כַּספִּית

סנטימטר כספית
2,95×10-4
סנטימטרים של כספית
7,5×10-4
מילימטר כספית
0,01
טור
0,01

מים

מטר מים
1,02×10-4
סנטימטר מים
4,01×10-3
סנטימטר מים
0,01

אַטמוֹספֵרָה

אווירה פיזית
9,87×10-6
אווירה טכנית
1,02×10-5
בחר קובץ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
להתקין את תוסף Chrome ממיר Office?
התחבר מחדש לרשת כדי להמשיך בהמרה